ORCA je na Drugoj OIE regionalnoj konferenciji o kontroli populacije napuštenih pasa za zemlje Balkana koju organizuje Svetska organizacija za zdravlje životinja – OIE u Tirani od 14-16 juna 2016. godine, održala prezentaciju „Kontrola populacije pasa na lokalnom nivou, zasnovana na činjenicama – primer dobre prakse iz Serbije“. Konferenciju je podržala Evropska Unija, vlada Švajcarske, Svetska organzacija za zaštitu životinja i Albanija kao organizator događaja.

Svojom prezentacijom na ovom skupu, ORCA je predstavila sveobuhvatno istraživanje u oblasti kontrole populacije napuštenih životinja u opštini Bogatić, sprovedeno u periodu oktobar 2015 – maj 2016. godine u okviru projekta koji su zajednički finansirali opština Bogatić i ORCA, a čiji je cilj podrška opštini Bogatić da razvije human i efikasan lokalni program kontrole populacije napuštenih životinja, u potpunosti usklađen sa propisima Srbije i standardima OIE u ovoj oblasti. Na ovaj način uticaćemo na  smanjenje bezbednosnih, zdravstvenih, ekoloških, higijenskih, socijalnih i ekonomskih rizika koji se vezuju za prisustvo napuštenih pasa na javnim površinama.

Cilj istraživanja je sagledavanje postojećeg stanja, kapaciteta i potreba Bogatića u ovoj oblasti. To podrazumeva istraživanje kulture držanja pasa, istraživanje populacije vlasničkih i napuštenih pasa na teritoriji čitave opštine, istraživanje stavova građana Bogatića u vezi sa psima, procenu ekoloških uslova opstanka pasa i procenu kapaciteta glavnih subjekata i dostupnih resursa u ovoj oblasti.

Platforma o dobrobiti životinja za Evropu Svetske organizacije za zdravlje životinja – OIE, identifikovala je kontrolu populacije napuštenih životinja kao jednu od tri prioritetne oblasti svog akcionog plana. Zajednička vizija OIE za balkanske zemlje u vezi sa kontrolom populacije pasa jeste da u potpunosti primene OIE standarde u ovoj oblasti do 2025. godine.