VEČERAS U CRNOJ BARI POLICIJA OTKRILA ILEGLANU BORBU PASA. ZATEČENO PREKO 20 LICA!

ORCA traži izmene Krivičnog zakonika!

Bogatić, 11.04.2017, 18-20 sati. Kako saznaje ORCA, od dobro obaveštenog izvora, upravo je završena policijska akcija u kojoj otkrivena ilegalna borba pit bul terijera u selu Crna Bara u opštini Bogatić!

U odlično sprovedenoj akciji Policijske stanice Bogatić policija je na licu mesta zatekla preko 20 lica. Kako saznajemo, biće podnete tri krivične prijave za dva vlasnika pasa i vlasnika domaćinstva u kojem je borba organizovana. Pored toga, legitimisano je oko 20 građana koji su prisustvovali borbama i protiv kojih će biti pokrenute prekšajne prijave. Dva psa su, po nalogu javnog tužioca, privremeno oduzeta i smeštena u prihvatilište u Šapcu.

Povodom ove akcije, ORCA želi da javno oda priznanje policijskoj stanici u Bogatiću i osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu na izuzetno dobro planiranoj i koordinisanoj akciji, koja je zahvaljujući brižljivoj pripremi rezultirala podnošenjem nekoliko krivičnih prijava.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna. Za ovo delo kazniće se lice koje iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama. Za prekršaj “prisustvo na borbama životinja”, prema Zakonu o dobrobiti životinja, zaprećena je novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara.

Nažalost, zbog loše formulisanog krivičnog dela, verovatno neće biti podignute krivične prijave za borbe životinja, već za zlostavljanje životinja. Ovo je važno, s obzirom da je za borbe životinja zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine, a za zlostavljanje životinja novčana kazna ili zatvor do godinu dana. Zbog toga je ORCA pokrenula inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika usmerenu ka Ministarstvu pravde. Najznačajniji predlozi za izmene i dopune Krivičnog zakonika koje predlaže ORCA su:

  1. Povećati predviđene kazne zatvora od godinu do tri godine zatvora za zlostavljanje i ubijanje životinje (sada je kazna novčana i do godinu dana zatvora);
  2. Proširiti formulaciju za borbe životinja tako što se ne bi kažnjavalo samo organizovanje borbi iz koristoljublja;
  3. Predvideti mogućnost kažnjavanja za pokušaj izvršenja krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja;
  4. Propisati još dve mere obezbeđenja: oduzimanje životinje i zabrana držanja životinje u slučaju izvršenja krivičnog dela zlostavljanja i ubijanja životinja.
  5. Definisati napuštanje životinja kao krivično delo;

Podsećamo:

Borbe životinja podrazumevaju veću društvenu opasnost s obzirom na činjenicu da pretpostavljaju poseban način dresure životinja, koji, po pravilu, vodi njihovoj povećanoj agresivnosti, pa samim tim i višem stepenu ugrožavanja bezbednosti građana. Osim toga, i stepen ugroženosti dobrobiti životinja kod borbi je znatno veći. Borbe životinja predstavljaju zlostavljanje životinja jer su povrede koje životinje nanose i zadobijaju u borbama obično veoma teške, a često i smrtonosne. Element koristoljublja je po pravilu pristutan, ali je i teško dokaziv. Stoga smatramo da ga, u situacijama kada se utvrdi, treba tretirati kao otežavajuću okolnost prilikom odabira sankcije i odmeravanja kazne, ali da svakako treba sankcionisati i one oblike borbi životinja kod kojih koristoljublje nije utvrđeno. Takođe, potrebno je sankcionisati i druge načine održavanja i pomaganja borbi, kako bi se borbe životinja kao negativna pojava u potpunosti suzbila.

Pored toga, borbe životinja treba krivično sankcionisati i zbog dokumentovane jake veze između organizovanih borbi životinja i drugih krivičnih dela i nasilja. Kockanje je jedna od njih, a sume novca se kreću i do nekoliko hiljada evra. Prodaja i korišćenje opojnih sredstava na ovim događajima, takođe je jedna od negativnih aktivnosti u vezi sa borbama, a usled velike količine novca prisutnog na ovim događajima, uobičajeno je i prisustvo oružja. Izloženost dece ovom surovom svetu zlostavljanja životinja, kockanja, droge, oružja i nasilja, predstavlja još jedan negativan aspekat organizovanih borbi životinja. Posmatranjem ovakvih aktova brutalnosti i njihovim odobravanjem od strane odraslih članova zajednice, deca usvajaju takvo ponašanje i razvijaju neosetljivost prema patnji drugih živih bića, istovremeno negujući i jezik nasilja i nepoštovanja zakona kao prihvatljivog društvenog ponašanja. Čak i deca koja ne prisustvuju borbama mogu biti u opasnosti. Postojanje agresivnih životinja u susedstvu, povećava rizik od napada ne samo na kućne ljubimce, već i na ljude, dok su deca posebno ugrožena.