U požarima u Australiji je stradalo 480 miliona životinja. Stručnjaci su zabrinuti jer predviđaju da su mnoge biljne i životinjske vrste izumrle. Australija se bori protiv jednog od najgorih požara, praćenim visokim temperaturama i višemesečnom sušom. Ovog leta požari su zahvatili sve delove Australije, a najveći požar zahvatio je istočnu i južnu obalu, gde živi najveći broj stanovnika. Do sada je spaljena površina veća od 6,3 miliona hektara.

Požari su problem sa kojim se Australija suočava svake godine. Ipak, ove godine su požari intenzivniji od uobičajenih. Dug sušni period i temperatura od čak 42 stepena doprineli su širenju požara. Naučnici su ukazivali na to da će ovi klimatski uslovi povećati učestalost i intenzitet požara. 

Borba protiv ovakvih požara je veoma teška jer je najčešće fokus na zaustavljanju širenja požara, a ne na samom gašenju. Vatrogasci od samog početka gase požare sa zemlje, iz aviona i helikoptera. Zahvaljujući hiljadama volontera koji su se priključili, policiji, vojsci i pripadnicima mornarice, evakuacija i gašenje požara su ubrzani.

Vatra je značajno osiromašila biljni i životinjski svet u predelima zahvaćenim požarom. Plamen ne ubija samo životinje, već uništava njihova staništa i izvore hrane, što preživele jedinke čini ranjivijim i ne ostavlja im mnogo izbora kada požari prestanu. Bespomoćne koale, spaljene košnice, prekidi čitavih lanaca ishrane, samo su neke od posledica sa kojima se životinje u Australiji suočavaju.

Procenjeno je da je na tri miliona hektara Novog Južnog Velsa, koliko je izgorelo pre desetak dana, čak 480 miliona sisara, ptica i gmizavaca bilo zahvaćeno požarom. Najveće šanse za preživljavanje imali su kenguri, jer su veliki i brzi, dok su koale najugroženije zato što su male i spore. One se hrane lišćem eukaliptusa koje sadrži lako zapaljivo ulje, te su tako dodatno ugrožene. Stručnjaci ističu da je više od 100.000 krava i ovaca izgubljeno i nestalo sa farmi širom Australije. Postoji stvarna zabrinutost da su čitave vrste biljaka i životinja uništene.

U ministarstvu zaduženom za pitanje životne sredine navode da se tačne brojke stradalih životinja neće znati dok se požari ne smire.