REZULTATI KONKURSA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I DODELE BESPOVRATIH SREDSTAVA „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN“

Preko 300 000 EUR za jačanje kapaciteta OCD na zapadnom Balkanu

Odabrane su najbolje projektne ideje organizacija civilnog društva iz Albanije, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i sa Kosova* koje će učestvovati u Programu obuke i dodele bespovratnih sredstava u okviru projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“. Odabrano je ukupno 48 organizacija i to 18 iz Srbije, 10 iz bivše jugoslovenske Republike Makedonije, 8 iz Albanije, 6 iz Crne Gore i 6 sa Kosova.

Na javni konkurs za učešće u Programu, pristiglo je ukupno 114 projektnih predloga u koje je uključeno ukupno 114 vodećih i 169 partnerskih organizacija.

Nezavisna tročlana komisija nastojala je da prepozna one projektne ideje koje imaju potencijal da se u daljem procesu izrade punog predloga projekta, razviju u efektivne kampanje javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede.

OCD koje su odabrane za Program navedene su u tabelarnom prikazu.

Ukupan fond za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede iznosi preko 300 000 EUR, od kojih će 220 000 EUR biti uloženo za finansiranje aktivnosti OCD koje će napisati najbolje projektne predloge.

Podsećamo

Program obuke i dodele bespovratnih sredstava realizujemo sa ciljem jačanja kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede na zapadnom Balkanu. Program se sastoji iz tri komponente

  • Obuka odabranih OCD za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje (novembar i decembar 2016)
  • Pružanje podrške (coaching) u procesu izrade projektnih predloga u oblasti održive poljoprivrede (januar – mart 2017)
  • Dodela bespovratnih sredstava za 10 najboljih projektnih predloga koji su usmereni na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede u maksimalnom iznosu od 25.000 EUR (maj 2017 – maj2018)

Regionalni projekat “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ usmeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje putem istraživanja, obuka i umrežavanja.

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura

_______________

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.