OIE konferencija o kontroli populacije pasa

Na Trećoj OIE regionalnoj konferenciji o kontroli populacije napuštenih pasa za zemlje Balkana, koju organizuje Svetska organizacija za zdravlje životinja – OIE u Beogradu od 13-15 juna 2018. godine, ORCA je na poziv OIE održala prezentaciju „Kreiranje lokalnog Programa kontrole populacije pasa zasnovanog na istraživanju: Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja u opštini Bogatić u Srbiji“.

Svojom prezentacijom na ovom skupu, ORCA je predstavila rezultate sveobuhvatnog istraživanja u oblasti kontrole populacije napuštenih životinja u opštini Bogatić, sprovedenog u okviru projekta koji su zajednički finansirali opština Bogatić i ORCA. Cilj ovog istraživanja bilo je sakupljanje podataka neophodnih za izradu humanog i efikasnog Programa kontrole populacije napuštenih životinja u opštini Bogatić, u skladu sa ORCA modelom “PO MERI ČOVEKA I PSA”.

Više o ORCA modelu možete saznati na našem sajtu www.balkandogs.orca.rs, dok o višemesečnom istraživanju u opštini Bogatić možete saznati ako pogledate film sa Jovanom Memedovićem

Podsećamo:

Platforma o dobrobiti životinja za Evropu, Svetske organizacije za zdravlje životinja – OIE, identifikovala je kontrolu populacije napuštenih životinja kao jednu od prioritetnih oblasti svog akcionog plana. Zajednička vizija OIE za balkanske zemlje u vezi sa kontrolom populacije pasa jeste da u potpunosti primene OIE standarde u ovoj oblasti do 2025. godine.