Šesti godišnji forum o Strategiji Evropske unije za dunavski region

SIGURAN, POVEZAN I PROSPERITETAN DUNAVSKI REGION

ORCA učestvuje na Šestom godišnjem forumu o Strategiji Evropske unije za dunavski region, koja se održava 18 i 19. oktobra 2017. godine u Budimpešti. Pod nazivom „Siguran, povezan i prosperitetan dunavski region“, forum će naglasiti različite izazove, kao i perspektive regiona u vezi sa energetskom sigurnošću, razvojem infrastrukture, „čistog“ transporta i dostupnim finansijskim mogućnostima. Ključno pitanje foruma, jeste kako najefikasnije transformisati političku posvećenost u operativne politike i mere.

Veća uključenost zemalja koje još uvek nisu članice Evropske unije u implementaciju Strategije, još jedna je tema Foruma. Na posebnoj radionici u okviru Foruma, biće reči o trenutnim i budućim mogućnostima saradnje između Strategije i zemalja koje nisu članice Evropske unije. Na radionici će biti prezentovani načini na koje se mogu učvrstiti postojeće političke, insititucionalne i finansijske veze između država, te konktretne projektne ideje i načini finansiranja. Dunavski transnacionalni program, pojedini programi prekogranične saradnje i slični programi, biće predstavljeni na ovoj radionici.

Forum je organizovan od strane Vlade Mađarske (sadašnjeg predsedavanja Strategijom Evropske unije za dunavski region), Evropske komisije i Dunavskog transnacionalnog programa.