Svetski dan zaštite životinja, 4. oktobar, obeležili smo nizom aktivnosti na Sajmu ekologije – Eco Fair. Pored ORkiCA radionica i prezentacije ORCA filmova, održali smo i konsultativni sastanak organizacija civilnog društva uključenih u proces izmena i dopuna Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Cilj organizacija da kroz izmene i dopune ovog važnog Zakona unaprede zaštitu životne sredine.
Organizacije su razmatrale svoje predloge za unapređenje Zakona, u konsultaciji sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, pripremajući se za naredni sastanak Radne grupe za izmene i dopune ovog Zakona. Pored predloga organizacija u vezi sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, na sastanku su dogovoreni dalji koraci u vezi sa izmenama i dopunama još dva Zakona važna za uređenje oblasti procene uticaja na životnu sredinu – Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o planiranju i izgradnji.
Pored toga na sajmu smo promovisali našu kampanju kako bismo zajedno sa svim ljudima koji žele da učestvuju u ovom važnom projektu otvorili prvi studentski dom za buduće stručnjake za zaštitu životinja i prirode.