UZNEMIRUJUĆA SLIKA U GROCKOJ: CRVENIM GOLFOM VUKLI PSA PO ASFALTU!

NEDOPUSTIVA REAKCIJA POLICIJA: „ZOVITE ORCA!”

Tokom jučerašnjeg dana i večeri ORCA je primila veliko broj mailova uznemirenih i zabrinutih građana koji su nas obavesili da je u Grockoj viđen crveni golf za čiju kuku je zakačen pas koji je vučen po asfaltu. Policija u Grockoj ne samo da nije reagovala, već je građane upućivala na ORCA i komunalnu policiju!

Povodom događaja koji je uznemirio stanovnike Grocke, ali i celokupnu javnost u Srbiji, ORCA želi da obavesti javnost o nekoliko koraka koje je preduzela kako bi se u budućnosti izbegla ovakva reakcija policije i kako bi preventivno delovalo:

  • Inicirano je pokretanje procesa interne kontrole rada policije u Grockoj

Zlostavljanje i ubijanje životinja je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, te je policija dužna da reaguje na svaku prijavu građana. U ovom slučaju policija u Grockoj je, prema navodima građana, grubo prekršila Zakon o krivičnom postupku i Zakon o policiji, ignorišući prijavu, te je građane uputila na komunalnu policiju i ORCA!

Procesom interne kontrole očekujemo da će da se utvrdi individualna odgovornost za ovaj propust, te da će se prema policijskim službenicima koji su postupili na protivzakonit način, preduzeti mere.

  • Predložene izmene i dopune Krivičnog zakonika

Nažalost, ovaj nesrećni događaj nije usamljen. Pravno savetovalište ORCA redovno beleži teške slučajeve ubijanje i zlostavljanja životinja. S tim u vezi, ORCA podseća na inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika upućenu Ministarstvu pravde.

Prema Krivičnom zakoniku, u ovom slučaju moguće je izreći novčanu kaznu ili kaznu zatvora do godinu dana. Prema iskustvima iz prakse najveći broj izrečenih sankcija su novčane kazne od nekoliko hiljada dinara i uslovne osude. Takođe, sudu će biti otežano izricanje mere trajnog oduzimanja životinje, a onemogućeno izricanje mere zabrane držanje novih životinja – jer Krivični zakonik ne poznaje ove mere obezbeđenja.

Najznačajniji predlozi za izmene i dopune Krivičnog zakonika:

  1. Povećati predviđene kazne zatvora od godinu do tri godine zatvora za zlostavljanje i ubijanje životinje (sada je kazna novčana i do godinu dana zatvora);
  2. Proširiti formulaciju za borbe životinja toko što se ne bi kažnjavalo samo organizovanje borbi iz koristoljublja;
  3. Definisati napuštanje životinja kao krivično delo;
  4. Predvideti mogućnost zažnjavanja za pokušaj izvršenja krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja;
  5. Propisati još dve mere obezbeđenja: oduzimanje životinje i zabrana držanja životinje u slučaju izvršenja krivičnog dela zlostavljanja i ubijanja životinja.
  • Iniciran je nastavaka rada Koordinacionog tima za sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja

Imajući u vidu značaj prevencije i smanjenja broja slučajeva zlostavljanja i ubijanja životinja, odnosno efikasno sprovođenje propisa, ORCA je pokrenula inicijativu za nastavak rada Koordinacionig tima za sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja. Ovaj tim bi činili predstavnici tužilaštva, policije, republičke veterinarske inspekcije, centra za socijalni rad i drugih nadležnih organa.

Osnovni cilj rada Koordinacionog tima treba da bude uspostavljanje održivog integralnog modela prevencije izaštite dobrobiti životinja, kroz koordinisan rad nadležnih državnih organa u procesu sprovođenja propisa u oblasti dobrobiti životinja. Koordinacioni tim treba da identifikuje probleme u okviru sprovođenja propisa u oblasti dobrobiti životinja i predlaže načine za njihovo prevazilaženje. Pored toga, posebna pažnja se mora posvetiti preventivnim aktivnostima u vezi sa protivpravnim postupanjem prema životinjama, kao i informisanju i obrazovanju nadležnih državnih organa i drugih zainteresovanih subjekata, odnosno javnosti.