Prvi modul Liderskog trening programa u okviru ORCA Akademije održan je u Nišu od 10. do 14. juna, a polaznici programa učili su o liderskim veštinama, javnom zastupanju, pravnom sistemu naše zemlje i pisanju stručno-istraživačkih radova.

Cilj Liderskog trening programa je da okupi stručnjake različitih profila i da ih kroz intenzivan šestomesečni program osposobo da aktivno doprinose dobrobiti životinja i zaštite prirode u našoj zemlji.

O liderskim veštinama govorila je Sonja Dakić, biznis mentorka i preduzetnica. Koje osobine treba da ima uspešan lider, kako lideri komuniciraju i upravljaju vremenom, samo su neke od mnogobrojnih tema o kojima su polaznici diskutovali za vreme prvog dana treninga.

Svaki lider istovremeno treba da zna kako da kreira promenu u društvu, zbog toga su čak dva dana prvog modula bila posvećena javnom zastupanju. Vukosava Crnjanski, osnivačica i direktorka organizacije CRTA, upoznala je polaznike sa konceptom javnog zastupanja i kroz primere pokazala kako njegove tehnike mogu da pomognu svakom potencijalnom lideru u svaraju boljeg društva za ljude, životinje i prirodu.

U narednih šest meseci, polaznici će uz pomoć mentora pisati stručno-istraživački rad koji povezuje njihovu profesiju i njihova interesovanja sa dobrobiti životinja i zaštitom prirode. Zato je tema završnog dana treninga bila pisanje stručno-istraživačkog rada, o čemu je govorio prof. dr Mario Reljanović.

 Učesnike u decembru očekuje drugi modul koji će biti posvećen sticanju veština komunikacije.

Šta je ORCA Akademija?

Ideja o osnivanju ORCA Akademije potekla je iz potrebe za formiranjem i jačanjem stručnog i naučnog kadra u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana koji bi se profesonalno opredelili da unapređuju oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode.

ORCA Akademija je namenjena studentima završne godine studija, master studentima i studentima doktorskih studija, kao i zaposlenima u državnim institucijama, na visokoškolskim ustanovama i organizacijama civilnog društva.

Sastoji se iz nekoliko komponenti:

  • Programa jednodnevnih, višednevnih i višemesečnih obuka od strane eminentnih domaćih i međunarodnih stručnjaka;
  • Prakse u ORCA i partnerskim organizacijama i institucijama;
  • Pružanje mentorske podrške u izradi stručno-istraživačkih radova, master i doktorskih radova, odnosno osmišljavanju i sprovođenju naučnih istraživanja;
  • Studentskog doma kao podrške školovanju najboljih i socijalno ugroženih studenata

Kroz ORCA Akademiju želimo da podignemo nivo obrazovanja i stručnosti kadrova koji doprinose dobrobiti životinja i zaštiti prirode i podignemo svest donosilaca odluka o potrebi za angažovanjem stručnog kadra u ovim važnim oblastima.