ORCA i Srpski telegraf su 20. decembra 2018. godine Ministarstvu pravde uputili dopis sa dve inicijative koje se odnose na unapređivanje krivičnopravne zaštite životinja.U pitanju su:

 1. Predlog za izmene i dopune Krivičnog zakonika u oblasti dobrobiti životinja, koji se odnosi na sledeće:
  • Povećati propisane kazne od godinu do tri godine zatvora za zlostavljanje i ubijanje životinja
  • Proširiti formulaciju za borbe životinja toko što se ne bi kažnjavalo samo organizovanje borbi iz koristoljublja;
  • Definisati napuštanje životinja kao krivično delo;
  • Predvideti mogućnost kažnjavanja za pokušaj izvršenja krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja;
  • Propisati još dve mere obezbeđenja: oduzimanje životinje i zabrana držanja životinje u slučaju izvršenja krivičnog dela zlostavljanja i ubijanja životinja
 2. Predlog za formiranje Koordinacionog tima za sprovođenje propisa iz oblasti dobrobiti životinja čiji bi zadatak bio da kroz razmenu informacija i koordinisanu akciju nadležnih državih organa efikasno sprovodi propise o dobrobiti životinja. Koordinacioni tim bi okupljao predstavnike javnog tužilaštva, policije, veterinarske inspekcije i drugih nadležnih organa

Nažalost, svedoci smo velikog broja slučajeva ubistava i zlostavljanja životinja. Iako je u pitanju krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, nadležni organi i dalje nedovoljno koordinisano obavljaju svoje odgovornosti. To ima za posledicu da se pojedini slučajevi teško dokazuju, a da mnogi i ne budu procesuirani – rekao je za Srpski telegraf Elvir Burazerović, direktor organizacije ORCA.

Veliki broj javnih ličnosti je podržalo ovu inicijativu, više o tome pročitajte na sajtu Srpskog telegrafa

Ministarka Nela Kuburović otkriva da će fokus ministarstva ove godine biti izmena Krivičnog zakonika kada su u pitanju granice za kazne za krivična dela zlostavljanja i ubijanja životinja. Više o tome pročitajte na sajtu Srpskog telegrafa.

Pročitajte i istoriju inicijativa za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika.

Tekstove inicijativa možete pročitati na sledećim linkovima:

ORCA_Inicijativa za izmene i dopune Krivičnog zakonika

ORCA_Inicijativa za Koordinacioni tim