Plastične slamke su neprijatelj broj 1 već neko vreme, pa su kompanije, gradovi i neke države napredovale u zabrani njihove upotrebe. Ali, postoji veći zločinac kojeg ignorišemo. Opušci cigareta – neugodni i toksični ostaci – sadrže plastiku u filterima koja nije biorazgradiva. Ovi opušci lako pronađu svoj put do naših voda i zelenih površina jednostavno zato što se tako nehajno bacaju u stranu. Oslobađanje od opušaka može doprineti zdravlju ljudi, našim okeanima i našoj planeti u isto vreme.

Loše po nas, loše po planetu

Prema rečima predstavnika neprofitne organizacije Cigarette Butt Pollution Project , svake godine se proizvede 5.5 triliona cigareta širom sveta, i oko 98% sadrži filtere napravljene od celuloznog acetata. Celuloznom acetatu treba decenija ili duže da se razgradi pod uticajem ultraljubičaste svetlosti, što zauzvrat raspršuje otrovnu plastiku na manje delove.

Mi znamo da cigarete nisu dobre za nas. Filteri prividno smanjuju količinu katrana koju pušač udiše prilikom povlačenja dima. Međutim, filteri prisiljavaju pušače da dublje udahnu da bi dobili isti osećaj od katrana i nikotina. Rezultat je zdravija verzija proizvoda koji je svakako loš po vas. Prilično je jasno da nema zdravstvenih koristi od filtera. Oni su samo marketinški trik, i ljudima olakšavaju pušenje.

Filteri takođe povećavaju prisustvo plastike u našoj sredini. U prethodne tri decenije, opušci cigareta su najčešći proizvod koji se pronađe prilikom godišnjeg čišćenja obala, internacionalnog projekta organizacije “Ocean Conservancy’’; tokom kampanje čišćenja 2018. godine, volonteri su pronašli oko 2.4 miliona opušaka na plažama. (Poređenja radi, pronađeno je 643,000 plastičnih slamki.)

Opušci su loši i za biljke…

Opušci su problematični bez obzira gde završe. Istraživanje koje je vođeno na Anglia Ruskin Univerzitetu u Kembridžu, u Engleskoj, pokazalo je da opušci ometaju razvoj biljaka. Studija, objavljena u časopisu Exotoxicology and Environmental Safety, pokazala je da bačeni opušci smanjuju klijanje žitarica za 10% i bele deteline za 27%. Studija je otkrila negativan uticaj i na odnos količine biljnih tkiva koje imaju potporne funkcije i količine onih koja imaju funkcije rasta. Brojke su ostale konstantne za obične i mentol cigarete, ali što je interesantno, i za ispušene, delimično ispušene ili neispušene cigarete.

Opušci su i kulturološki problem…

Naizgled svesni problema sa otpadom, proizvođači cigareta dugo pokušavaju da pomognu pušačima da se reše opušaka, tako što sponzorišu anti-otpadne kampanje i proizvode trajne pepeljare i one za jednokratnu upotrebu. Kompanija R.J. Reynolds Tobacco Co. je jednom prilikom proizvela jednokratne kese za pušače za odlaganje opušaka.

Mnoge grupe rade na zaustavljanju plime cigareta. Organizacija Cigarette Butt Pollution Project ima listu predloga, uključujući i prebacivanje odgovornosti za čišćenje opušaka na proizvođače cigareta, donošenje zabrane upotrebe jednokratnih filtera, osporavanje štetnosti cigareta na životnu sredinu, i konačno eliminaciju pušenja. Kampanja protiv cigareta, The Truth (Istina), takođe ukazuje i na opuške.

Zakonodavci se bore za zabranu opušaka, a zakone za otpad je uvek teško primeniti. Naravno, zdravlje sredine je zdravlje čoveka; samo treba sve uveriti da to posmatraju na taj način.

Prevela: Jelena Jovanović