Već više od pola veka sever Vojvodine, uz samu granicu sa Mađarskom, uživa neki vid zaštite prirodnih dobara. Danas je to pet prostorno odvojenih zaštićenih područja, koja su povezana ekološkim koridorima. Tri zaštićena područja od nacionalnog značaja su Specijalni rezervati prirode „Ludaško jezero“, „Selevenjske pustare“ i Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“.

Dva zaštićena područja je proglasila Skupština Grada Subotice – Park prirode „Palić“ i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Ova područja čine zaštićenu prostornu celinu koja se prostire na više od 8000 hektara.

Upravljač svih zaštićenih područja je Javno preduzeće „Palić – Ludaš“, koje u kontinuitetu radi na unapređenju zaštite prirode i dobrobiti životinja, kroz mere aktivne zaštite prirode koje sprovodi:

  • aktivna zaštita strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka – šafranjika, peščarska perunika, peščarski mrazovac, crna sasa, peščarski karanfil kroz održavanje staništa košenjem i ispašom
  • aktivna zaštita modrovrane postavljanjem veštačkih gnezdilišnih duplji
  • revitalizacija lesnih odseka – staništa za gnežđenje bregunica i pčelarica
  • aktivna zaštita šumske sove postavljanjem veštačkih gnezdilišnih duplji
  • revitalizacija degradiranih staništa i aktivna zaštita staništa vojvođanskog slepog kučeta
  • aktivna zaštita staništa za reintrodukciju tekunice
  • revitalizacija vlažnih livada, slatina, stepskih zajednica i močvarnih staništa ispašom kozama, ovcama, podolskim govedima i vodenim bivolima
  • aktivna zaštita vrsta – monitoring, markiranje i praćenje stanja ptica na istočnom migratornom putu
  • dohrana grabljivica tokom zimskih meseci – hranilište za ptice grabljivice
  • dohrana ptica pevačica tokom zimskih meseci – hranilice za ptice pevačice

Veliki doprinos realizaciji mera aktivne zaštite prirode, konkretno, za dohranu ptica pevačica tokom zimskih meseci je dala Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, kroz donaciju u hrani za ptice pevačice. Tokom zimskih meseci, pogotovo kada je veliki broj snežnih dana, ptice vrlo teško nalaze hranu. Dohranjivanjem ptica semenkama koje imaju veliki sadržaj masnoće, omogućujemo njihovo preživljavanje.