Najveći rizik za vaše životinje može biti nedostatak plana za njihovo zbrinjavanje u slučaju da se razbolite, te više niste u stanju da se brinete o njima. Zato je dobro da se unapred dogovorite sa nekim da brine o vašim životinjama ukoliko se zarazite COVID-19. Najbolje bi bilo da to bude neki drugi član vašeg domaćinstva koji nije zaražen. Životinje bi trebalo da ostanu u svojim domovima, odvojeni od bolesne osobe, osim ukoliko to nikako nije moguće. Čak i ako imate druge članove domaćinstva, najbolje je da imate “plan B” u slučaju da niko iz vaše kuće nije u mogućnosti da nastavi da se brine o vašim životinjama.

  • Odaberite osobu koja je u mogućnosti i želi da čuva vaše životinje ukoliko se zarazite COVID-19 ili imate neki drugi zdravstveni problem.
  • Ukoliko ne možete da nađete osobu koja će da se brine o vašim životinjama, odredite nekoliko objekata za smeštaj životinja koje mogu da ih prime ako je potrebno. Saznajte koje vakcine su zahtevane i uverite se da su ih vaše životinje primile. Neka od lokalnih skloništa za životinje ili ustanova za kontrolu životinja takođe mogu da obezbede privremeno utočište za hitne slučajeve.
  • Spakujte torbu za hitne slučajeve koja će sadržati hranu i lekove vaših životinja za najmanje dve nedelje.
  • Pobrinite se za identifikaciju vaših životinja, uključujući identifikacione priveske, mikročipove, žigove, licencu i oznaku o primljenoj vakcini protiv besnila, ukoliko se to odnosi i primenjuje na vašu životinju.
  • Nabavite kopije medicinske dokumentacije vaše životinje od veterinata i ubacite ih u torbu za hitne slučajeve.
  • Imajte na raspolaganju spremne i označene odgovarajuće kaveze/transportere i/ili prikolice u slučaju da vaše životinje treba da se prevoze.
  • Sastavite spisak ljudi kojima je dozvoljeno da donose odluke vezane za zdravlje i lečenje vaših životinja, ukoliko se razlikuju od odluka donetih od strane negovatelja. Obezbedite uputstva koja se odnose na različite nivoe hitne medicinske pomoći koja će možda biti potrebna životinjama u vašem odsustvu.

Moguće je da veterinari tokom pandemije COVID-19 pružaju samo hitne usluge. Stoga obavezno pozovite telefonom pre nego što odvedete svoju životinju kod veterinara.

Prevela: Draga Nešković
Izvor: AVMA