Nakon zajedničke reakcije ORCA zajednice, članovi Saveza za konjički sport Srbije, Udruženja za galopski i kasački sport dobili su dozvole da brinu o konjima tokom policijskog časa. Brza i složna reakcija svih nas koji smo poslali pisma nadležnima, omogućila je konjima da dobiju adekvatnu brigu i negu koja im je potrebna.

Vlasnici pasa nisu jedini kojima je zabrana kretanja tokom policijskog časa donela probleme. Vlasnici i držaoci konja tokom zabrane kretanja nisu mogli da se posvete uobičajenim aktivnostima, neophodnim za zadovoljenje osnovih potreba konja. Hranjenje dva puta dnevno, čišćenje bokseva, izvođenje konja u manjež ispred štale kako bi se dovoljno kretali i dopremanje hrane za konje, onemogućeni su zbog policijskog časa. Za vlasnike koji imaju 10 i više konja i koji u uslovima varednog stanja rade sa manje ljudi nego što su navikli, ovo je celodnevni posao!

Zato se ovim putem zahvaljujemo svima koji su se obratili predsednici Vlade i Ministarstvu unutrašnjih poslova i poslali pismo podrške koje je omogućilo vlasnicima i držaocima da redovno i nesmetano brinu o dobrobiti konja.