Pandemija covid-19 je uticala na sve aspekte života, a posebno na obrazovanje, otvarajući brojne izazove vezene za dostupnost, bezbednost, jednakost i kvalitet obrazovanja. U prelasku na onlajn nastavu, niko se nije dobro snašao – ni nastavnici, ni deca, ni njihovi roditelji. Da bi se problemi prevazišli, potrebna je podrška učenicima.

Kako bi pomogli deci da savladaju gradivo u izmenjenim okolnostima onlajn nastave, Udruženje roditelja i nastavnika ”Partnerski za obrazovanje” Beograd, pokrenulo je inicijativu “Pokreni znanje – pomozi mi da naučim”, uz podršku ORCA.

Oni su od nastavnika i studenata-volontera u saradnji sa fakultetima i školama, kreirali tim za podršku učenju koji je u osnovnoj školi “Laza Kostić” na Novom Beogradu, sproveo program podrške učenju iz “teških” predmeta – matematike, fizike, hemije, biologije. Studenti-volonteri bili su mentori učenicima i pomogli im da savladaju gradivo.

I to nije sve. Udruženje roditelja i nastavnika želi da kvalitetno obrazovanje, bude prilagođeno i dostupno svim učenicima osnovih i srednjih škola i smatra da je za to neophodno partnerstvo nastavnika, škola, roditelja i drugih učesnika u obrazovanju.

Sa kojim problemima su se susrela deca, roditelji i nastavnici tokom onlajn nastave?

Prelazak na onlajn nastavu, doneo je brojne probleme i postavio nove izazove pred učenike, roditelje i nastavnike. Od dece se očekuje da na osnovu minimalnih uputstava nastavnika i podeljenog onlajn materijala, samostano uče nove teme i nastavne jedinice sa kojima se prvi put susreću. Sami ili uz pomoć roditelja treba da pripreme domaće zadatke i testove.

Takođe, od roditelja se očekuje da pomognu deci u učenju, bez obzira što roditelji jednostavno ne raspolažu dovoljnom količinom vremena i nemaju potrebno znanje da zamene nastavnika i budu stvarna podrška mladom učeniku. Na sve to, nizak nivo digitalnih kompetencija nastavnika i tehničke opremljenosti škola i učenika, dodatno je otežao prelazak na onlajn nastavu.

U ovakvoj situaciji, roditeljima je pristup nastavnicima i školi potpuno onemogućen, što sve više komplikuje odnose između roditelja i škola, a nezadovoljstvo raste.

Kakva podrška učenicima je potrebna da bi savladali gradivo?

Nakon prelaska na onlajn nastavu, količina gradiva koju učenici treba da savladaju, nije se promenila. Ipak, vreme koje nastavnik može da posveti svakoj nastavnoj jedici, skraćeno je. Ovo je otežalo razumevanje gradiva, posebno u oblastima prirodnih nauka – matematike, fizike, hemije, biologije, ali i drugih predmeta gde je prepoznata potreba za podrškom.

I roditelji i nastavnici smatraju da nisu u mogućnosti da na pravi način u ovim izmenjenim okolnostim odgovore na potrebe dece i obezbede da svako dete može da postigne očekivane ishode i stekne znanja neophodna za nastavnak obrazovanja. Potrebna je podrška učenicima, odnosno mentorstvo i dodatno vreme posvećeno objašnjavanju gradiva.

Zašto podrška učenicima zavisi od partnerstva roditelja i nastavnika?

Eksperti se slažu, a istraživanja dokazuju da partnerska saradnja između roditelja i nastavnika značajno unapređuje akademska postignuća dece, radne navike, socijalne veštine i emotivnu dobrobit. Jednom rečju, deca su uspešnija i srećnija.

Roditelji poznaju svoje dete, znaju kakva pomoć mu je potrebna da savlada gradivo, kako se odnosu prema svojim vršnjacima. Nastavnici takođe imaju dragocene informacije o detetu, njegovom uspehu i ponašanju u školi. Nastavnici znaju kakva je podrška učenicima potrebna. Komunikacija između roditelja i nastavnika doprinosi boljem razumevanju deteta i boljem razumevanju vrste podrške koja mu je potrebna da uspe.

Roditelji koji komuniciraju sa nastavnicima i uključeni su u školski život i obrazovni rad, bolje razumeju način na koji deca uče i efektivnije mogu da im pruže potrebnu podršku.

Šta je postignuto u okviru inicijative “Pokreni znanje – pomozi mi da naučim”?

Kako bi pomogli učenicima da savladaju gradivo, naročito kada su u pitanju “teški” predmeti poput matematike, fizike, hemije ili biologije, Udruženje roditelja i nastavnika Beograd je osmislilo program podrške učenju.

Pozivno pismo je poslato fakultetima da omoguće da zainteresovani studenti postanu volonteri i mentori koji će raditi sa učenicima od V-VIII razreda i pomoći im da savladaju gradivo. Pozivu su se odazvali matematički, fizički, hemijski i filološki fakultet, pa je ubrzo kreiran tim za podršku učenju, sastavljen od 17 studenata-volontera, 6 nastavnika-mentora i zainteresovanih roditelja.

Program je pilotiran u OŠ “Laza Kostić” u Beogradu. Organizovano je preko 60 susreta studenata-mentora i učenika preko školske onlajn platforme u cilju podrške iz hemije, fizike, matematike, srpskog, engleskog i nemačkog jezika. Oko 50 učenika je koristilo program podrške. Velika zainteresovanost roditelja i učenika, kao i pozitivni komentari nakon održanih mentorskih susreta, potvrdili su potrebu za jednim ovakvim programom i njegov značaj za pomoć deci u učenju.

Nakon što je program podrške završen, a učenici se raspustili, održan je završni sastanak i proslava povodom završetka aktivnosti na pilot programu podrške u učenju, na kojoj je prisustvovalo oko 30 učesnika – roditelja, nastavnika, studenata mentora i učenika. Učesnici su razmenili iskustva, mišljenja, pohvale, kritike sa ciljem da zajedno daju predlog za razvoj programa podrške učenju.

Fakulteti su takođe pokazali interesovanje da nastave da pružaju podršku programu. Fizički i hemijski fakulteti, uvrstili su program podrške u učenju u redovnu praksu za svoje studente.

Evaluacija pilot programa je pokazala da program podrške učenju može biti još uspešniji ako se organizuje dodatna obuka za studente-volontere. To je i urađeno. Volonteri odabrani da učestvuju u narednom ciklusu podrške prošli su obuku za korišćenje google učionice, unapredili svoja znanja vezano za nastavu fokusiranu na ishode i za bezbednost dece.

Na ovaj način, kvalitet programa podrške u učenju je unapređen i usmeren na postizanje ishoda rada sa učenicima. Takođe, zadovoljeni su kriterijumi studentske prakse. Program podrške učenju, kreiran i pilotiran kroz ovaj projekat, pretvoren je u model koji se može primeniti u drugim školama širom Srbije.

Podršku za inicijativu “Pokreni znanje – pomozi mi da naučim”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte šta su druge sjajne inicijative postigle u svojim zajednicama!