Pritisci ljudskih aktivnosti, uništavanje staništa i klimatske promene, ugrožavaju ovu delikatnu ravnotežu. Zaštićena područja, kao prostori izdvojeni za očuvanje biodiverziteta, igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju opstanka bezbrojnih vrsta. Ulaganje u zaštićena područja nije samo posvećenost očuvanju divljih životinja i ekosistema; to je ulaganje u dobrobit budućih generacija.