Ako biste mogli da birate između uobičajenih turističkih i ugostiteljskih ponuda i onih koje imaju ekološki standard šta biste izabrali? Zamislite turizam koji pruža sjajan ugođaj, veliko zadovoljstvo i nezaboravno iskustvo, ali ne utiče negativno na životnu sredinu!

Turizam i ugostiteljstvo su danas i korist i pretnja lokalnim zajednicama. Korist zbog ekonomskog napretka koji obezbeđuju, a pretnja jer ugrožavaju životnu sredinu, a sa njom i naš kvalitet života. Kako bi se sprečili negativni efekti turizma i ugostiteljstva na prirodu i lokalne zajednice, širom sveta se ulažu značajni napori ka održivom turizmu i ugostiteljstvu.

U tu svrhu nastaju “ekološki standardi“ – načini da firme i organizacije posluju sa smanjenim uticajima na životnu sredinu. To znači smanjena potrošnja energije i vode, efikasno i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom, etička kupovina, fokus na lokalno, očuvanje divljeg sveta i druge “zelene” prakse.

U Srbiji, ovakva inicijativa za sada ne postoji. Međutim, Goran Ostojić, polaznik Liderskog trening programa ORCA Akademije, želi to da promeni. U okviru Kulinarskog instituta „Know-how”, pokrenuta je inicijativa “Ekološki standard: GREEN HOSPITALITY”. Cilj ove inicijative je kreiranje standarda “zelenog poslovanja” kako bi ugostitelјske i turističke usluge na teritoriji Novog Sada podržavale zaštitu prirode.

Goranov san je da turizam u Srbiji čuva prirodu.

I to nije sve. Goran želi da kreira i okupi zajednicu zelenih ugostitelja, koji će biti posvećeni primeni ekološkog standarda kvaliteta ugostiteljskih usluga. Oni će primeniti set standarda u poslovanju, kojim će obezbediti zaštitu životne sredine.

Zašto ekološki standard?

Sve je više onih turista koji žele da putuju, otkrivaju nove predele i iskuse nezaboravne momente na način da podrže lokalnu zajednicu i zaštitu prirode. Ovim turistima je ekološko i održivo življenje veoma važno i oni žele sigurnost da pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga sa kojima sarađuju imati iste vrednosti. Tu garanciju pružaju ekološki standardi.

Ekološki standardi propisuju nivo ekološkog kvaliteta koji pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga treba da postignu, da bi mogli da budu deo neke “zelene” zajednice ugostitelja. Standardi podrazumevaju npr. pravila u vezi sa nabavkama koje treba da favorizuju ekološki prihvatljive proizvode, hranu poreklom sa lokalnih porodičnih farmi na kojima se brine o dobrobiti životinja, određene nivoe korišćenja energije i vode, pravila u vezi sa odlaganjem otpada i drugo.

Ispunjenost standarda se stalno proverava, tako da korisnici usluga mogu biti sigurni da su turističke i ugostiteljske usluge koje koriste u skladu sa onim što je napisano u standardima.

Kako turizam i ugostiteljstvo ugrožavaju prirodu?

Turizam i ugostiteljstvo mogu stvoriti veliki pritisak na lokalne resurse, naročito kada je nivo poseta i korišćenja veći od mogućnosti prirode da se regeneriše. Neodrživo korišćenje zemljišta, urbanizacija, gubitak staništa divljih vrsta životinja i biljaka, samo su neki od pritisaka.

Ugostiteljske usluge takođe mogu ugroziti prirodu. Tako npr. uslugu smeštaja karakteriše visoka potrošnja vode i niska energetska efikasnost, uslugu ishrane neodgovarajuće upravljanje otpadom, dok uslugu pića prati visok nivo buke.

Podršku za inicijativu “Ekološki standard: GREEN HOSPITALITY”, obezbedili smo kroz ORCA Akademiju. ORCA Akademija, podržana je u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge sjajne inicijative koje su pokrenute u okviru ORCA Akademije!