Ako biste mogli da birate između uobičajenih turističkih i ugostiteljskih ponuda i onih koje imaju ekološki standard šta biste izabrali? Zamislite turizam koji pruža sjajan ugođaj, veliko zadovoljstvo i nezaboravno iskustvo, ali ne utiče negativno na životnu sredinu!

Turizam i ugostiteljstvo su danas i korist i pretnja lokalnim zajednicama. Korist zbog ekonomskog napretka koji obezbeđuju, a pretnja jer ugrožavaju životnu sredinu, a sa njom i naš kvalitet života. Kako bi se sprečili negativni efekti turizma i ugostiteljstva na prirodu i lokalne zajednice, širom sveta se ulažu značajni napori ka održivom turizmu i ugostiteljstvu.

U tu svrhu nastaju “ekološki standardi“ – načini da firme i organizacije posluju sa smanjenim uticajima na životnu sredinu. To znači smanjena potrošnja energije i vode, efikasno i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom, etička kupovina, fokus na lokalno, očuvanje divljeg sveta i druge “zelene” prakse.

U Srbiji, ovakva inicijativa za sada ne postoji. Međutim, Goran Ostojić, polaznik Liderskog trening programa ORCA Akademije, želi to da promeni. U okviru Kulinarskog instituta „Know-how”, pokrenuta je inicijativa “Ekološki standard: GREEN HOSPITALITY”. Cilj ove inicijative je kreiranje standarda “zelenog poslovanja” kako bi ugostitelјske i turističke usluge na teritoriji Novog Sada podržavale zaštitu prirode.

Goranov san je da turizam u Srbiji čuva prirodu.

I to nije sve. Goran želi da kreira i okupi zajednicu zelenih ugostitelja, koji će biti posvećeni primeni ekološkog standarda kvaliteta ugostiteljskih usluga. Oni će primeniti set standarda u poslovanju, kojim će obezbediti zaštitu životne sredine.

Zašto ekološki standard?

Sve je više onih turista koji žele da putuju, otkrivaju nove predele i iskuse nezaboravne momente na način da podrže lokalnu zajednicu i zaštitu prirode. Ovim turistima je ekološko i održivo življenje veoma važno i oni žele sigurnost da pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga sa kojima sarađuju imati iste vrednosti. Tu garanciju pružaju ekološki standardi.

Ekološki standardi propisuju nivo ekološkog kvaliteta koji pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga treba da postignu, da bi mogli da budu deo neke “zelene” zajednice ugostitelja. Standardi podrazumevaju npr. pravila u vezi sa nabavkama koje treba da favorizuju ekološki prihvatljive proizvode, hranu poreklom sa lokalnih porodičnih farmi na kojima se brine o dobrobiti životinja, određene nivoe korišćenja energije i vode, pravila u vezi sa odlaganjem otpada i drugo.

Ispunjenost standarda se stalno proverava, tako da korisnici usluga mogu biti sigurni da su turističke i ugostiteljske usluge koje koriste u skladu sa onim što je napisano u standardima.

Kako turizam i ugostiteljstvo ugrožavaju prirodu?

Turizam i ugostiteljstvo mogu stvoriti veliki pritisak na lokalne resurse, naročito kada je nivo poseta i korišćenja veći od mogućnosti prirode da se regeneriše. Neodrživo korišćenje zemljišta, urbanizacija, gubitak staništa divljih vrsta životinja i biljaka, samo su neki od pritisaka.

Ugostiteljske usluge takođe mogu ugroziti prirodu. Tako npr. uslugu smeštaja karakteriše visoka potrošnja vode i niska energetska efikasnost, uslugu ishrane neodgovarajuće upravljanje otpadom, dok uslugu pića prati visok nivo buke.

Šta je postignuto u okviru inicijative “Ekološki standard: GREEN HOSPITALITY”?

Tokom trajanja projekta, istraženi su stavovi 65 novosadskih ugostitelja o mogućnostima uvođenja ekoloških standarda u svoje poslovanje. Istraživanje je pokazalo da ugostitelji prepoznaju uticaj koji njihovo poslovanje ima na prirodu i žele da pronađu načine da taj uticaj smanje kako bi klijentima mogli da ponude uslugu koja štiti životnu sredinu. Da bi do ovih promena došlo, potrebna im je podrška.

Pored toga istražene su i mogućnosti uvođenja zelenih standarda, analizirani primeri dobre prakse iz inostranstva. Zaključci ovih istraživanja, dali su početne smernice za izradu budućeg ekološkog standarda.

Podršku za inicijativu “Ekološki standard: GREEN HOSPITALITY”, obezbedili smo kroz ORCA Akademiju. ORCA Akademija, podržana je u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge sjajne inicijative koje su pokrenute u okviru ORCA Akademije!