Ja imam san! Tako sve počinje.

U želji da pomognemo i podržimo lokalne aktiviste u zajedničkoj misiji zaštite životinja i prirode, kreirali smo Liderski trening program ORCA Akademije. Želimo da postaknemo stvaranje i jačanje stručnog i naučnog kadra u Srbiji koji bi svoju karijeru usmerio na unapređenje oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode.

ŠTA JE LIDERSKI TRENING PROGRAM ORCA AKADEMIJE?

Liderski trening program ORCA Akademije je prvi i jedinstveni trening program u Srbiji i svetu koji se bavi jačanjem liderskih potencijala građana za javno zastupanje zaštite prirode i životinja! Nastao je na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske programe obrazovanja u ovim oblastima.

Koristeći multidisciplinarni pristup (integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka) i iskustvo iz dugogodišnjeg rada u zaštiti životinja i prirode u Srbiji i na prostoru zapadnog Balkana, u Liderskom trening programu ORCA Akademije, razvijamo znanja i veštine polaznika koji su im potrebni za primenjenu i savremenu zaštitu životinja i prirode.

 

“HVALA VAM ŠTO POMAŽETE DA MOJI SNOVI POSTANU STVARNOST!”, TATJANA GRAORINOV, DIPL. EKONOMISTA, MASTER STUDENT FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA I POLAZNICA ORCA AKADEMIJE

 

Tri generacije sa preko 50 polaznika, prošlo je do sada Liderski trening program ORCA Akademije. Upoznajte polaznike PRVEDRUGE i TREĆE generacije!

KOME JE NAMENJEN PROGRAM?

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svoje profesije posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to:

 1. studentima diplomskih i postdiplomskih studija,
 2. stručnjacima iz relevantnih oblasti
 3. aktivistima organizacija civilnog društva

U program mogu biti uključeni polaznici koji imaju jasnu ideju za pokretanje inicijative kojom žele da okupe i aktiviraju ljude i resurse, kako bi zaštitili prirodu i životinje u Srbiji ili svojoj lokalnoj zajednici.

KOJIM TEMAMA SE bave POLAZNICI PROGRAMA?

Teme kojima se bavimo u okviru Liderskog trening program ORCA Akademije su:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Proces izrade i usvajanja propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 • Liderske veštine definisanje ciljeva
 • Veštine prezentacije i komunikacije sa različitim ciljnim grupama
 • Javni nastup i saradnja sa medijima
 • Pisanje predloga projekata i osnove tehnika prikupljanja sredstava

Uz pomoć Programa, kroz kombinaciju učenja i praktičnog rada, polaznici su u prilici da:

 1. uobliče svoju temu – od ideje do finalnog predloga projekta
 2. dobiju finansijsku podršku za realizaciju svoje ideje – zavisno od mogućnosti donatorske podrške

KOLIKO TRAJE, kada se održava I KAKO IZGLEDA LIDERSKI TRENING PROGRAM?

Održavanje Liderskog trening programa zavisi od donatorske podrške. Program se sastoji od šestomesečne obuke koja obuhvata:

 1. Treninge koji se održavaju uživo ili on-line. Treninzi su raspoređeni po modulima i održavaju se u skladu sa kalendarom koji je unapred dostupan polaznicima.
 2. Domaće zadatake između modula koji se odnose na temu modula, a služe za razvijanje potrebnih znanja i veština.
 3. Razvijanje predloga projekta usmerenog na podsticanje građanskog aktivizma i mobilisanje lokalnih resursa u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, uz mentorsku podršku ORCA tima.

U skladu sa mogućnostima, Liderski trening program, pored obuke može obuhvatiti i šestomesečni program malih grantova, odnosno finansiranje najboljih projektnih ideja koje polaznici razviju tokom programa. Više o projektima koji su finansirani kroz ORCA programe malih grantova, pročitajte ovde.

Da biste se prijavili na Liderski trening program ORCA Akademije, pratite javne pozive na našem sajtu.

 

ORCA Akademija – partner u znanju

mesto gde mladi lideri kreiraju održivu budućnost

za ljude, životinje i prirodu!

 

Podršku za ORCA Akademiju, pružaju Evropska unija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz projekte „Budi prijatelj prirodi“ i “Tvoje mesto u Srbiji”.