Od njegove pojave u kineskom gradu Vuhan, u decembru 2019. godine, bilo je mnogo oprečnih mišljenja u vezi sa poreklom novog koronavirusa koji je nazvan SARS-COV-2.

Preovladavajuće mišljenje naučnika je da je virus potekao sa “vlažne” pijace u kineskom gradu Vuhan gde se prodaju različite vrste divljih životinja. 

Zmije, slepi miševi, pacovi, pangolini, pored pasa i mačaka, kao i drugih vrsta životinja, drže se u minijaturnim kavezima koji su poređani jedni na druge. Ove životinje u prirodi nikada ne bi same došle u međusobni kontakt. U jako lošim uslovima, životinje su u stanju jakog stresa, veoma oslabljenog imuniteta. Neke se prodaju žive, a druge se na licu mesta lišavaju života kako bi se njihovo meso prodalo. 

Sve ovo olakšava da virus pređe sa jedne životinjske vrste na drugu. Smatra se da je upravo na ovaj način, novi koronavirus prešao na ljude i uzrokovao oboljenje COVID-19.

Iako još uvek nije potvrđeno, postoje pretpostavke da su slepi miševi najverovatniji izvor novog korona virusa. Pretpostavlja se da je virus najpre prešao sa slepog miša na pangolina u neprirodnim i nehumanim uslovima kakve su “vlažne pijace” u kineskom gradu Vuhanu, gde su ove dve vrste bile u neposrednom kontaktu. Zatim je virus prešao sa pangolina na čoveka. Međutim, daleko od toga da su slepi miševi i pangolini krivi. Ljudi su ti koji su kreirali ambijent, poput “vlažnih pijaca” u Vuhanu, u kome je ovo “skakanje” virusa sa vrste na vrstu moguće.

Ukoliko se potvrdi da je novi koronavirus sa životinja prešao na ljude i tako uzrokovao COVID-19, postao bi novi u nizu primera bolesti, poput SARS, MERS, ebole, ptičjeg gripa, koje su zajedničke ljudima i životinjama. Ovo se dešava zbog uništavanja prirodnih staništa gde divlje životinje žive i prekomerne, a često i ilegalne, trgovine divljim životinjskim vrstama

Rizik od širenja zoonoza – zaraznih bolesti koje mogu preći sa životinja na ljude, u velikoj meri je povećan poslednjih godina zbog toga što čovek neumereno eksploatiše i uništava prirodu od koje zavisi. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da se od zoonoza, na globalnom nivou godišnje zarazi milijardu, a umre više miliona ljudi. Nove bolesti ovog tipa mogu da se pojave u bilo kom delu sveta dokle god ljudi nastavljaju da love, trguju i ubijaju divlje životinje.

Da bismo zaustavili buduće pandemije, moramo da promenimo naš odnos prema prirodi!

Potrebno je da zatvorimo i ukinemo “vlažne” pijace na kojima se trguje divljim životinjama, da zaustavimo krijumčarenje divljih vrsta i prestanemo da uništavamo njihova prirodna staništa.