Posmatrano u najširem smislu, filantropija predstavlja davanje materijalnih dobara za različite dobrotvorne aktivnosti. To je jedan od načina da se ostvari doprinos ili da se načini pozitivna promena. Originalno značenje reči filantropija je “čovekoljublje” jer se ovaj termin koristio pri opisu blagonaklonosti pojedinaca prema zajednici. Međutim, značenje se menjalo kroz istoriju i danas je relativno široko prihvaćeno da je “filantropija naziv za dobrovoljnu akciju za opšte dobro”.

Zajedničko većini filantropa je to što su finansijsku potporu kulturnim društvima, školskim zavodima, naučnim ustanovama i organizacijama civilnog društva smatrali svojom rodoljubivom obavezom, najboljim načinom da ostave trag i oduže se zajednici iz koje potiču ili u kojoj žive.

Zahvaljujući filantropiji razvilo se i zadužbinarstvo. Sama suština zadužbinarstva ogleda se u trajnom darivanju privatne imovine za ostvarivanje društveno korisnih ciljeva. Upravo kroz zadužbinarstvo se može videti ekonomska snaga, kulturna, obrazovna, ali i sveukupna duhovna moć jednog naroda. Kako je rasla ekonomska snaga srpskog građanskog društva tako je rastao i broj zadužbina, fondacija, fondova i legata.

Početkom 19. veka snažnije se oblikuje građanski sloj. Mnogi od građana su shvatili da njihova materijalna dobra, nekretnine i ostalo bogatstvo najbolje mogu da posluže narodu ako se zaveštaju za konkretne namene, prevashodno za prosvetne, kulturne i humanitarne ciljeve. Zbog toga, neki od njih su postali veliki dobrotvori i darodavci Beogradskog univerziteta, Srpske kraljevske akademije, kao i mnogobrojnih obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova. Tako su formirane znamenite zadužbine Miše Anastasijevića, Nikole Čupića, Ilije Milosavljevića Kolarca i mnoge druge.

Posle velike stagnacije nakon Drugog svetskog rata, filantropija se u Srbiji postepeno obnavlja. U prilog tome svedoči i postupak naše sugrađanke, Ljubinke Vivčar koja je celokupnu svoju imovinu (stan u Beogradu od 35m2) zaveštanjem ostavila Organizaciji za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA. Ovo je značajan korak u pokretanju novog talasa filantropije u Srbiji, naročito kada u pitanju oblast zaštite i dobrobiti životinja.