Naučnici veruju da degradacija prirodnih staništa, prekomerna trgovina životinjama i držanje domaćih i divljih životinja u neprirodnim i nehumanim uslovima može ubrzati procese širenja i pojave novih bolesti poput COVID-19. Šta možemo da uradimo da do toga ne dođe?