Hiljade napuštenih pasa luta ulicama gradova i opština širom Srbije. Oni na ulici i u prenaseljenim prihvatilištima često pate usled nedostatka hrane, bezbednog i toplog skloništa, bolesti i povreda, pa ih je potrebno zaštititi.

Zoohigijenske službe u Srbiji uhvate preko 28.500 pasa godišnje, a ovaj broj, iz godine u godinu raste. Od tog broja, veliki broj pasa ugine ili bude eutanaziran u prihvatilištima.

Napuštene pse građani vide kao jedan od najvećih problema lokalnih zajednica u Srbiji. Ukupno 77.498 građana ozleđeno je od pasa, za 6 godina, a broj ozleda izazvanih napadima životinja iz godine u godinu raste. Troškovi odšteta koje su opštine i gradovi isplatile građanima zbog ujeda pasa iznose 25 miliona evra za period od 6 godina!

Iako mnoge opštine i gradovi izdvajaju značajna sredstva za pojedine mere kontrole populacije pasa (hvatanje, zbrinjavanje u prihvatilišta, itd), očigledno je da dosadašnji pristupi nisu dali rešenje. Razlog tome je fokus na posledice, umesto na uzroke problema – neodgovorno držanje kućnih ljubimaca i neplanski pristup nadležnih institucija kontroli populacije pasa.

Napuštene životinje su samo posledica ljudskog ponašanja.

Smatramo da je neophodna saradnja i koordinisana akcija državne uprave, lokalne samouprave i udruženja za zaštitu životinja, da bi se problem trajno rešio. Zbog toga je pokrenula inicijativu za kreiranje Nacionalne strategije kontrole populacije pasa. Strategija treba da bude prvi korak ka zajedničkoj nacionalnoj akciji kojom bi se problem napuštenih životinja i neodgovornog držanja kućnih ljubimaca rešio sistematski i trajno, na human način – po meri čoveka i psa.

ZAŠTO POSTOJEĆE MERE NE DAJU REŠENJE?

Mnoge lokalne samouprave imaju programe kontrole i ulažu značajna sredstva u primenu mera poput:

  • sterilizacije,
  • zbrinjavanja pasa u prihvatilište, vraćanja na ulicu ili udomljavanja.

Iako zoohigijenske službe uhvate preko 28.500 pasa godišnje (broj raste iz godine u godinu), 100% opština i gradova ocenjuje problem napuštenih životinja kao „izražen“. Očigledno je da postojeći pristup lokalnih samouprava rešavanju problema napuštenih životinja nije dao rezultate. Razlog za ovakvo stanje je neplanski pristup nadležnih institucija rešavanju ovog složenog problema, fokus samo na posledice (uklanjanje napuštenih životinja) umesto na uzroke problema (neodgovorno držanje životinja), nedovoljna koordinacija državne uprave i lokalne samouprave i nedovoljno uključivanje udruženja za zaštitu životinja u rešavanje ovog problema.

ZAŠTO NACIONALNA STRATEGIJA?

Iako su Zakonom o dobrobiti životinja, opštine i gradovi nadležni za rešavanje problema u vezi sa napuštenim životinjama, očigledno je da sami ne mogu da ih reše.

Zbog složenosti ovih problema i velikog broja faktora koji na njega utiču, potrebna je koordinisana akcija državne uprave, lokalne samouprave i udruženja za zaštitu životinja da bi se problem trajno rešio.

NACIONALNA STRATEGIJA KONTROLE POPULACIJE PASA treba da obezbedi koordinisano sprovođenje mera koje utiču kako na uzroke, tako i na posledice problema u vezi sa neodgovornim držanjem pasa i napuštenim životinjama, poput:

  • masovne sterilizacije životinja,
  • unapređivanja baze podataka i registracije svih životinja,
  • doslednog poštovanja zakona kojim je regulisano odgovorno vlasništvo

Čak 96% opština i gradova je istaklo je da im je potrebna podrška u procesu rešavanja problema napuštenih životinja. Podrška državne uprave je važna, naročito jer je republička veterinarska inspekcija nadležna da sprovodi ključne mere kontrole populacije pasa – čipovanje životinja i registraciju vlasnika, odnosno kažnjavanje nesavesnih vlasnika. Neophodno je plansko i kontinuirano sprovođenje ovih mera, kako bi se problemi u vezi sa napuštenim životinjama i neodgovornim držanjem pasa trajno rešili.

PODSEĆAMO

ORCA je 2018. godine, u saradnji sa NALED, organizovala okrugli sto u Palati Srbije, na kome su Ministar poljoprivrede, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predstavnici Uprave za veterinu, gradonačelnici i predsednici opština i drugi predstavnici lokalnih samouprava, razgovarali o sistemskom rešavanju problema napuštenih životinja u Srbiji. Tom prilikom, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je izjavio da će ministarstvo raditi na unapređenju zakona, kreiranju novih procedura za rešavanje pitanja napuštenih pasa i formiranju azila, promociji odgovornog vlasništva i udomljavanja životinja, kao i sterilizacije. Na okruglom stolu je ocenjeno da je potrebna izrada nacionalne strategije kontrole populacije pasa, kao i lokalnih programa kontrole prema specifičnostima sredine. Ipak, do današenjeg dana nije ništa urađeno po ovom pitanju. 

Više informacija o našim predlozima rešenja problema napuštenih pasa na www.balkandogs.orca.rs