ORCA

ZAŠTITA PRIRODE

Priroda je izvor hrane, vode, kiseonika… Ona je deo našeg identiteta, kulture i duhovnosti. Ipak, u današnjem svetu priroda je ugrožena usled neracionalnog korišćenja onoga što nam pruža. Zbog toga smo posvećeni promovisanju praksi koje štite prirodu i čuvaju je za sadašnje i buduće generacije.

• Poljoprivredni predeli ››
• Šume ››
• Urbane sredine ››
• Zaštićena prirodna dobra ››

DOBROBIT ŽIVOTINJA

Životinje su osećajna bića, baš kao i ljudi. Zbog toga verujemo da životinje treba da žive život bez bola i patnje koju im može naneti čovek. Posvećeni smo tome da se dobrobit životinja prepozna kao važno društveno pitanje koje doprinosti razvoju društva, ali i zdravlju i bezbednosti svakog pojedinca.

• Farmske životinje ››
• Ogledne životinje ››
• Divlje životinje u zatočeništvu ››
• Kućni ljubimci i napuštene životinje ››

DOBROBIT ŽIVOTINJA

Životinje su osećajna bića koja, baš kao i ljudi. Zbog toga verujemo da životinje treba da žive život bez bola i patnje koju ima može naneti čovek. Posvećeni smo tome da se dobrobit životinja prepozna kao važno društveno pitanje koje doprinosti razvoju našeg društva, ali i zdravlju i bezbednosti svakog pojedinca.

• Farmske životinje ››
• Ogledne životinje ››
• Divlje životinje u zatočeništvu ››
• Kućni ljubimci i napuštene životinje ››

OBRAZOVANJE I NAUKA

Obrazovanje je najbolji način za promenu kulture odnosa prema životinjama i prirodi. Zbog toga povezujemo decu sa prirodom i životinjama, a odrasle podučavamo načinima na koje oni mogu doprineti očuvanju prirode i kvalitetu života ljudi i životinja. Naučna istraživanja odnosa ljudi i životinja, odnosno ljudi i prirode osnova su za pronalaženje najboljih načina za brigu o životinjama i prirodi.

• ORCA obrazovanje ››
• Dečji klub “ORkiCA” ››
• ORCA akademija ORCA ››

PROPISI

Briga o životinjama i prirodi utiče na kvalitet života kako sadašnjih, tako i budućih generacija. Zbog toga stalno pratimo stanje u ovim oblastima i pokrećemo inicijative za usvajanje boljih zakona i politika. U tom cilju pružamo podršku drugim organizacijama civilnog društva, verujući da zajedno možemo načiniti potrebne promene.

• Praćenje stanja ››
• Podrška civilnom sektoru ››
• Pravna zaštita ››

PROPISI

Briga o životinjama i prirodi su važna pitanja koja utiču na kvalitet života ne samo sadašnjih već i budućih generacija. Zbog toga ORCA stalno prati stanje u ovim oblastima i  posvećeni smo pokretanju inicijativa za usvajanje boljih zakona i politika. U tom cilju pružamo podršku drugim organizacijama civilnog društva, verujući da zajedno možemo načiniti potrebne promene.

• Praćenje stanja ››
• Podrška civilnom sektoru ››
• Dobre politike i propisi ››

USLUGE

Nakon blizu 20 godina rada, ponosni smo na naše saradnike različitih profila i mnogobrojna iskustva koja možemo da podelimo sa onim kojima su ova znanja potrebna kako bi unapredili svoje poslovanje. Ujedno ovo je još jedan način na koji finansiramo naše aktivnosti.

• Saznajte više ››

PROJEKTI

Realizacija projekta je jedan od načina na koji stvaramo pozitivne promene u društvu. Zahvalni smo partnerima i donatorima koji nam pomažu da postignemo našu vizuju očuvane prirode, zdravog i bezbednog sveta za ljude i životinje.

• Saznajte više ››

PROJEKTI

Realizacija projekta je jedan od načina na koji stvaramo pozitivne promene u društvu. Zahvalni smo partnerima i donatorima koji nam pomažu da postignemo našu vizuju očuvane prirode, zdravog i bezbednog sveta za ljude i životinje.

• Saznajte više ››

INICIJATIVE

Mnogo toga želimo da promenimo u našem društvu, kako bi ljudi i životinje živeli u očuvanoj prirodi, zdravom i bezbednom okruženju. Zato, zajedno sa građanima pokrećemo zakonodavne i druge inicijative. Možda i vi imate predlog za inicijativu koju možemo zajedno da realizujemo.

• Saznajte više ››

DOKUMENTACIJA

Odgovornost i otvorenost su principi za koje se zalažemo. Zbog toga su informacije o našem radu dostupne zainteresovanoj javnosti. ORCA javno objavljuje pozive za javne nabavke, izveštaje o radu, finansijske izveštaje, a aktivnosti realizujemo u skladu sa internim propisima i procedurama.

• Izveštaji ››
• Akti i procedure ››
• Javni pozivi ››
• Press ››

DOKUMENTACIJA

Odgovornost i otvorenost su principi za koje se zalažemo. Zbog toga su informacije o naše radu dostupne zainteresovanoj javnosti. ORCA javno objavljuje pozive za javne nabavke, izveštaje o radu, finansijske izveštaje, a aktivnosti realizujemo u skladu sa internim propisima i procedurama.

• Izveštaji ››
• Akti i procedure ››
• Javni pozivi ››
• Press ››