KONKURS

Osnovne informacije

Zahvaljujući dobročinstvu gospođe Ljubinke Vivčar, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je u stanu od 35m2 osnovala prvi

Studentski dom za dobrobit životinja i zaštitu prirode

te smo u prilici da obezbedimo podršku studentima tokom studiranja koja se sastoji od:

 • Besplatnog smeštaja tokom studija i pokrivanje režijskih troškova do određenog iznosa za dva studenta/kinje.
 • Pohađanje ORCA akademije u cilju sticanja znanja, veština i prakse u oblastima: javno zastupanje, projektni menadžment i komunikacija, fundraising i slično.
 • Realizacije programa volonterske prakse u ORCA u trajanju osam sati nedeljno, raspoređenih prema obavezama studenata.
 • Pružanja podrške izradi seminarskih i drugih stručnih radova u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja

U zavisnosti od mogućnosti, nastojaćemo da obezbedimo i stipendiju za studiranje, karijerni coaching, dodatno stručno usavršavanje i praksu u zemlji i inostranstvu koja će se realizovati u organizacijama, institucijama i kompanijama koje podržavaju ORCA i dostupne obuke koje realizuju parterske organizacije.

Uslovi učešća

 1. Studenti mogu da studiraju bilo koji fakultet kroz koji mogu se posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode: veterina, biologija, poljoprivreda, psihologija, pedagogija, sociologija, pravo i drugo.
 2. Afinitet i posvećenost prema zaštiti životinja i prirode, odnosno izražena želja za posvećivanjem ovim temama kao delu vizije svog budućeg razvoja.
 3. Od studenata se očekuje da poseduju lična svojstva u smislu pozitivnog odnosa prema sebi, drugima, životu i radu, motivisanosti i spremnosti za rad na sebi i saradnju.
 4. Prioritet prilikom odlučivanja o pravu na korišćenje Studentskog doma će imati mladi bez roditeljskog staranja u alternativnoj brizi.

Za studente koji ne dobiju dom, a ispunjavaju kriterijume, možemo pružiti drugu vrstu podrške u vidu volonterskih praksi u ORCA.

Donošenje oduke

Zainteresovani se mogu prijaviti Organizaciji ORCA putem e-pošte: office@orca.rs najkasnije do 29.4.2019. godine. Prijava treba da sadrži motivaciono pismo i biografiju.

Odluku o dodeli studentskog doma donosi Komisija u sastavu:

 • Predstavnik/ca ORCA
 • Predstavnik/ca Centra za porodični smeštaj Beograd
 • Predstavnik/ca Univerziteta u Beogradu
 • Predstavnik javnosti (organizacija civilnog društva ili javna ličnost)

Komisija će odluku doneti na osnovu prethodnih podataka i intervjua sa kandidatima.

Ugovor sa studentima će se potpisati na godinu dana, koji se može produžiti do kraja studija uz ispunjenje sledećih uslova:

 • Redovno studiranje
 • Redovno pohađanje volonterske prakse u ORCA
 • Poštovanje kućnog reda