Zapošljavamo generalnog menadžera!

Opis posla

  1. Razvijanje i evaluacija inovativnih biznis modela
  2. Organizacija i koordinacija zaposlenih i operativnih aktivnosti
  3. Planiranje, realizacija i koordinacija aktivnosti i događaja
  4. Organizacija fundraising aktivnosti

Uslovi koje kandidat / kandidatkinja treba da ispuni su:

  • Iskustvo u razvoju i vođenju biznisa
  • Minimum 5 godina iskustva u sličnim poslovima
  • Odlično, pisano i usmeno znanje engleskog jezika
  • Liderske veštine koje će povećati učinak kroz inovativna biznis rešenja i rad sa zaposlenima

Konkurs je otvoren do popunjavanja mesta. Prijave i biografiju poslati na email office@orca.rs

Intervju sa kandidatima koji pošalju svoje prijave do 13.marta 2020. će se obaviti u periodu od 23 do 27. marta 2020. godine.

Obrazloženje

ORCA je organizacija koja je prepoznata od strane građana, nadležnih organa, univerziteta i međunarodnih institucija kao kredibilan partner. Tokom 20 godina rada okupili smo značajan broj saradnika, donatora, volontera i podržavalaca. 

ORCA realizuje projekte koje su usmereni na očuvanje prirode, povezivanju dece sa prirodom, bezbednost hrane, podršku aktivizmu, podršku mladima. Aktivnosti se realizuju na teritoriji Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, a u planu je razvijanje kampanja na međunarodnom nivou. 

Zbog povećanog obima posla i značajnih mogućnosti koje su na raspolaganju u procesu razvoja organizacije – kroz kreiranje inovativnih biznis modela i saradnje sa profitinim i neprofitnim sektorom, – identifikovana je potreba za zapošljavanjem generalnog menadžera.