Projekat “e-CEETES: Monitoring internet trgovine divljim vrstama u zemljama centralne i istočne Evrope” je usmeren na prikupljanje informacija o specifičnostima internet trgovine ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, i potrebama uvođenja i sprovođenja odgovarajućih zakonskih mera koje odgovaraju novoidentifikovanim trendovima internet trgovine ovim vrstama.

Uništavanje staništa i ilegalna trgovina, predstavljaju dva osnovna uzroka nestanka divljih životinja i biljaka iz prirode. Ilegalna trgovina ima razarajuće posledice na regionalni biodiverzitet, utiče na smanjenje brojnosti populacija životinja i biljaka u prirodi, do te mere da može dovesti do potpunog istrebljenja pojedinih vrsta. Dobrobit individidualnih životinja kojima se trguje značajno je ugrožena. Neodrživi nivo trgovine divljim vrstama negativno utiču i na održivi razvoj i smanjenje siromaštva u regionu, jer neodrživo koristi i iscrpljuje ekonomski vredne prirodne resurse od kojih zavise milioni ljudi.

Projekat “e-CEETES” je realizovan tokom 2011. godine u sedam zemalja centralne i istočne Evrope: Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj. Projekat je koordinisala organizacija CEEweb za biodiverzitet, a sproveden je uz finansijsku podršku Međunarodne fondacije za dobrobit životinja – IFAW. U Srbiji, projekat su realizovali ORCA i Mladi istraživači Srbije. Cilj projekta bio je monitoring internet trgovine ugroženih vrsta koje su zaštićene Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore – CITES i Uredbom Saveta (EK) br. 338/97 od 9 decembra 1996. godine o zaštiti vrsta divlje faune i flore i regulisanju njihove trgovine.

Glavne aktivnosti projekta:

Sprovođenje glavnog istraživanja koje uključuje monitoring oglasa internet prodaje ugroženim vrstama na unapred definisanim lokalnim internet servisima.
Sprovođenje kontrolnog istraživanja koje podrazumeva internet pretragu posebno izabranih taksona, na internet pretraživačima različitim od onih korišćenih za glavno istraživanje.
Provera legalnosti uzorka oglasnih ponuda direktnim kontaktom sa oglašivačem.
Analiza i prezentacija rezultata istraživanja.