Projekat “e-CEETES: Monitoring internet trgovine divljim vrstama u zemljama centralne i istočne Evrope” je usmeren na prikupljanje informacija o specifičnostima internet trgovine ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, i potrebama uvođenja i sprovođenja odgovarajućih zakonskih mera koje odgovaraju novoidentifikovanim trendovima internet trgovine ovim vrstama.

Uništavanje staništa i ilegalna trgovina, predstavljaju dva osnovna uzroka nestanka divljih životinja i biljaka iz prirode. Ilegalna trgovina ima razarajuće posledice na regionalni biodiverzitet, utiče na smanjenje brojnosti populacija životinja i biljaka u prirodi, do te mere da može dovesti do potpunog istrebljenja pojedinih vrsta. Dobrobit individidualnih životinja kojima se trguje značajno je ugrožena. Neodrživi nivo trgovine divljim vrstama negativno utiču i na održivi razvoj i smanjenje siromaštva u regionu, jer neodrživo koristi i iscrpljuje ekonomski vredne prirodne resurse od kojih zavise milioni ljudi.

Projekat “e-CEETES” je realizovan tokom 2011. godine u sedam zemalja centralne i istočne Evrope: Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj. Projekat je koordinisala organizacija CEEweb za biodiverzitet, a sproveden je uz finansijsku podršku Međunarodne fondacije za dobrobit životinja – IFAW. U Srbiji, projekat su realizovali ORCA i Mladi istraživači Srbije. Cilj projekta bio je monitoring internet trgovine ugroženih vrsta koje su zaštićene Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore – CITES i Uredbom Saveta (EK) br. 338/97 od 9 decembra 1996. godine o zaštiti vrsta divlje faune i flore i regulisanju njihove trgovine.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Sprovođenje glavnog istraživanja koje uključuje monitoring oglasa internet prodaje ugroženim vrstama na unapred definisanim lokalnim internet servisima.
  • Sprovođenje kontrolnog istraživanja koje podrazumeva internet pretragu posebno izabranih taksona, na internet pretraživačima različitim od onih korišćenih za glavno istraživanje.
  • Provera legalnosti uzorka oglasnih ponuda direktnim kontaktom sa oglašivačem.
  • Analiza i prezentacija rezultata istraživanja.