Projekat: “Lokalni razvoj u oblasti obnovljive energije: energetske zadruge”

“Lokalni razvoj u oblasti obnovljive energije: energetske zadruge” je projekat koji vodi ORCA (2015-2016) a koji je usmeren na stvaranje uslova za uvođenje poslovnog modela energetskih zadruga na lokalnom nivou u Srbiji. ORCA nastoji da koristeći istraživanje, obuke i umrežavanje zainteresovanih strana, doprinese uspostavljanju energetskih zadruga u našoj zemlji. Energetske zadruge mogu biti veoma efektivan mehanizam za povećanje procenta energije koja potiče iz obnovljivih izvora energije, uz poštovanje principa zaštite životne sredine.

Energetske zadruge predstavljaju udruženja pojedinaca, privrednika, institucija i drugih zainteresovanih strana iz lokalnih zajednica, koji udružuju sopstvene finansijske i materijalne resurse, kako bi uspostavili vlasništvo nad proizvodnjom energije iz lokalnih obnovljivih izvora energije. Ekonomski potencijal zadruga koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, se ogleda u lokalnim ulaganjima i stvaranju novih poslova i prihoda za lokalnu zajednicu. Takvim sistemom se stvara veća energetska bezbednost (manji uvoz energije u lokalnu zajednicu) zahvaljujući upotrebi dostupnih lokalnih obnovljivih izvora. Takođe, ovim putem se sprečava energetsko osiromašenje, koje nastaje zbog visokih cena nekontrolisane i/ili uvezene energije. Istovremeno, stvaraju se i mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta. Na ovaj način, obnovljiva energija postaje glavni oslonac održivom razvoju kroz ne samo energetski već i ekonomski, društveni i ekološki aspekt razvoja zajednice.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Istraživanje uslova za osnivanje i razvoj energetskih zadruga u Srbiji kroz sprovođenje posebnih desk i terenskih istraživanja;
  • Javno zastupanje kod ključnih donosilaca odluka da aktivno podrže poslovni model energetskih zadruga u Srbiji;
  • Umrežavanje relevantnih domaćih i međunarodnih zainteresovanih strana u oblasti zelene energije i energetskih zadruga;
  • Jačanje svesti (posebno nezaposlene) javnosti o potencijalu poslovnog modela energetskih zadruga u Srbiji.