Projekat „Izgradnja sistema kontrole populacije pasa u Srbiji“

Prisustvo napuštenih životinja na javnim površinama, predstavlja jedan od najzastupljenijih i najznačajnijih komunalnih problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave širom Srbije. Različiti bezbednosni, ekonomski, ekološki i zdravstveni problemi, vezuju se za napuštene životinje  u urbanim i ruralnim sredinama. Njihovo postojanje je rezultat niske javne svesti o principima odgovornog vlasništva ali i neefikasnosti nacionalnih i lokalnih institucija u sistematskom rešavanju ovog problema.

Postoji jasna potreba za podrškom nacionalnih i lokalnih institucija da uspostave sistem kontrole populacije pasa u Srbiji. Cilj projekta „Izgradnja sistema kontrole populacije pasa u Srbiji“ jeste da osigura prikupljanje svih relevantnih informacija potrebnih za razvoj sveobuhvatnog dugoročnog plana za kontrolu populacije pasa u Srbiji.

Glavne projektne aktivnosti:

 • Sveobuhvatno istraživanje stanja u oblasti kontrole populacije pasa na nacionalnom i lokalnom nivou u Srbiji i to:
  • politika, zakonodavstva i prakse na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • odšteta koje plaćaju lokalne samouprave građanima koje su ozledili psi;
  • medijskih sadržaja i načina izveštavanja o napuštenim životinjama i rešavanju problema napuštenih životinja;
  • uticaju napuštenih životinja na javno zdravlje;
  • zlostavljanje životinja i javna bezbednost.
 • Identifikacija, informisanje i aktivno uključivanje važnih aktera u oblasti kontrole populacije pasa na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Izrada “mape puta” za uspostavljanje sistema kontrole populacije pasa u Srbiji.

Prikupljene informacije će poslužiti kao osnova za razvoj preko potrebne Nacionalne strategije kontrole populacije pasa u Srbiji koja je treba da podrži lokalne samouprave u naporima da reše dugotrajne probleme u neefikasnoj kontroli populacije pasa.

Projekat „Izgradnja sistema kontrole populacije pasa u Srbiji“ je sproveden 2016. godine, a finansiran je od strane Svetske organizacije za zaštitu životinja.