Dobrobit životinja je značajan faktor koji doprinosi boljem kvalitetu života ljudi. Snažno je povezana sa ekonomskim i ruralnim razvojem, napretkom naučno-istraživačke delatnosti, društvenim blagostanjem i zaštitom životne sredine. Zbog toga je dobrobit životinja je deo velikog broja politika Evropske unije čiji je fokus na zaštiti životne sredine, bezbednosti hrane, naučno-istraživačkom razvoju. Međutim, nedovoljan broj donatora je svestan benefita koji projekti u ovoj oblasti mogu imati za socio-ekonomski razvoj, javno zdravlje i zaštitu životne sredine. Pored toga, organizacije civilnog društva koje rade u ovoj oblasti na Zapadnom Balkanu su relativno male u smislu kapaciteta, ljudskih resursa i finansijske održivosti. Nedostaju im znanje, veštine, resursi, kao i međusobna saradnja za efikasniji fundraising.

Projekat “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu” sproveden je sa opštim ciljem ostvarivanja doprinosa jačanju kapaciteta i održivosti OCD koje rade u oblasti dobrobiti životinja na Zapadnom Balkanu. Cilj projekta je identifikacija i povezivanje zainteresovanih strana – donatora, institucija i partnerskih OCD u regionu Zapadnog Balkana, i promovisanje projektnih ideja potencijalnim izvorima finansiranja. Projekat je realizovan tokom 2013 i 2014. godine, a finansiran je od strane Britanskog kraljevskog društva za sprečavanje surovosti prema životinjama – RSPCA (UK). Vrednost projekta iznosila je 15.850,00 EUR.

Ubrzo nakon ovog projekta ORCA je bila uspešna u dobijanju EU finansiranog projekta regionalne tematske mreže za održivu poljoprivredu i zaštitu prirode na ZB (2016-2019).

Glavne aktivnosti projekta:

  • Umrežavanje partnerskih organizacija civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana i kreiranje radne platforme;
  • Identifikacija donatora, institucija i ostalih zainteresovanih strana na nacionalnom i međunarodnom nivou, kroz realizaciju desk istraživanja;
  • Organizovanje sastanaka i umrežavanje relevantnih zainteresovanih strana sa ciljem razvoja civilnog društva i projektnih ideja u oblasti dobrobiti životinja na Zapadnom Balkanu.