Na osnovu Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti Komisija za javne nabavke male vrednosti Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

 ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU I DOSTAVU KUKURUZA ZA ŽIVOTINJE

Pozadina

ORCA realizuje nabavku i dostavu kukuruza za životinje, koju su omogućili brend PANINI i distributer u Srbiji Polydor uz pomoć albuma samolepljivih sličica „Misija prijatelja životinja koji ima humanitarnu komponentu. Kroz album, mališani na zabavan i edukativan način uče o životinjama, prirodi i njihovoj zaštiti, a kupovinom “sličica koje pomažu životinjama” deca i njihovi roditelji, obezbeđuju 100.000 obroka za životinje kojima je to najpotrebnije i podržavaju rad dečjeg kluba ORkiCA. Hrana za životinje, kupljena ovom nabavkom, biće dodeljena organizacijama, prihvatilištima i pojedincima koji odgovorno brinu o životinjama i to: divljim pticama u prirodi (uključujući i labudove) i konjima (u prihvatilištima ili onima koji slobodno žive u prirodi).

Uputstvo za sačinjavanje ponude:

Ponuda se sačinjava na osnovu opisa posla koji je sastavni deo ovog poziva. Ponuda bi trebalo da pored cene, sadrži i osnovne podatke o potencijalnom ponuđaču, kao što su: pun naziv, adresa i telefon, kontakt osoba, matični i registracioni broj, šifra delatnosti i broj računa; kao i dokument u kome se navodi sastav hrane (deklaracija) koja se uključuje u ponudu.

Javni poziv je otvoren do 9.11.2018.godine

Ugovori o javnoj nabavci male vrednosti dodeljuju se ponuđačima koji ispunjavaju tražene uslove, a na osnovu najniže ponuđene cene, odnosno procene odnosa ponuđene cene i kvaliteta. Maksimalna vrednost nabavke i dostave kukuruza za životinje je 700 EUR. Imajući u vidu plemenite ciljeve radi kojih se nabavlja hrana za životinje, molimo vas da svoju ponudu tome prilagodite, odnosno da nam izađete koliko god možete u susret sa cenom.

Ponude poslati putem maila na office@orca.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu: Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, Komisija za javne nabavke, Stjepana Filipovića 29/16, 11 000 Beogad.

 

Jelena Ilić

Predsednica Komisije

U Beogradu, 22.10.2018.