Da li želite da kroz svoju struku aktivno doprinesete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode? Želite li da svoja znanja primenite tako da napravite stvarnu promenu u društvu? Radoznali ste da saznate na koje načine možete da obezbedite finansijska sredstva za svoj rad, kako da efikasno pošaljete svoju poruku građanima, medijima i političarima? Možda želite da se usavršavate u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku?

Dobro došli u Liderski trening program ORCA Akademije (u daljem tekstu: LTP): jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. LTP je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske obrazovne programe u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svog rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to: studentima diplomskih i postdiplomskih studija, stručnjacima iz relevantnih oblasti i aktivistima organizacija civilnog društva.

ORCA Akademija pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Afirmišemo savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti.

Teme koje se obrađuju u okviru LTP:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Кomunikacija sa različitim ciljnim grupama
 • Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 • Liderske veštine
 • Prezentacijske veštine
 • Mediji i veštine javnog nastupa
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Savremeni koncepti dobrobiti životinja, očuvanja vrsta i staništa

Upoznajte PRVU GENERACIJU POLAZNIКA LTP programa ORCA Akademije i saznajte kojim temama su se posvetili.

LTP 2020/21 traje ukupno 12 meseci i sastoji se iz:

 1. dva petodnevna trening modula u maju i novembru 2020. godine
 2. razvijanja kampanje javnog zastupanja i stručno-istraživačkog rada uz mentorsku podršku. Teme kampanja i radova će se utvrditi sa polaznicima LTP tokom i neposredno nakon prvog modula. Okvirna lista oblasti u okviru kojih je moguće odabrati temu data je u prilogu 2 ovog konkursa
 3. jednodnevne radionice za prezentaciju koncepta kampanje javnog zastupnja i stručnoistraživačkog rada u junu 2020. godine
 4. vebinara na temu osnova projektnog menadžmenta i prikupljanja finansijskih sredstava za neprofitne inicijative

Po potrebi, organizovaćemo posete domaćim institucijama koje se bave dobrobiti životinja i zaštitom prirode u Srbiji, sa ciljem upoznavanja sa njihovim radom. Polaznici koji uspešno završe sve obaveze dobiće sertifikat ORCA Akademije, kao i mogućnost da se uključe u rad ORCA i drugih partnerskih institucija i organizacija sa kojima ORCA sarađuje.

PRIJAVLJIVANJE:

 • Кonkurs je otvoren do 30. aprila 2020. godine u 16h
 • Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu polaznika LTP (prilog 1). Prijavnu dokumentaciju poslati na mejl: akademija@orca.rs
 • Troškovi učešća za odabrane polaznike u LTP biće pokriveni od strane ORCA zahvaljujući donatorskoj podršci
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na mejl: akademija@orca.rs
 • Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor

Rad ORCA Akademije podržan je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID a sprovodi ORCA u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA i Fondacijom „Jelena Šantić“.

Preuzmite ceo tekst konkursa sa smernicama za prijavu