Da li želite da kroz svoju struku aktivno doprinesete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode? Želite li da svoja znanja primenite tako da napravite stvarnu promenu u društvu? Radoznali ste da saznate na koje načine možete da obezbedite finansijska sredstva za svoj rad, kako da efikasno pošaljete svoju poruku građanima, medijima i političarima? Možda želite da se usavršavate u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku? Želite finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja koje doprinose građanskom aktivizmu i mobilisanju lokalnih resursa u cilju zaštite prirode i životinja?

Dobro došli u Liderski trening program ORCA Akademije (LTP): jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. LTP je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske obrazovne programe u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svog rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to: studentima diplomskih i postdiplomskih studija, stručnjacima iz relevantnih oblasti i aktivistima organizacija civilnog društva.

Kroz kombinaciju učenja i prakse, LTP pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Afirmišemo savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti.

Teme koje se obrađuju u okviru LTP:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Komunikacija sa različitim ciljnim grupama
 • Liderske veštine
 • Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode

Upoznajte PRVU GENERACIJU POLAZNIКA LTP programa ORCA Akademije i saznajte kojim temama su se posvetili.

Liderski trening program ORCA Akademije traje ukupno šest meseci (decembar 2020. – jun 2021. godine) i sastoji se iz:

 1. dva petodnevna trening modula. Prvi modul će biti održan u drugoj polovini decembra, uživo putem zoom-a, dok će drugi modul biti održan na proleće, putem zoom-a ili uz fizičko prisustvo učesnika ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli i uz poštovanje epidemioloških mera.
 2. razvijanja predloga projekta usmerenog na podsticanje građanskog aktivizma i mobilisanja lokalnih resursa u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, uz mentorsku podršku ORCA tima (okvirne teme kojima predlog projekta treba da se bavi su date u Prilogu 2)
 3. finansiranja malim grantovima i sprovođenja odabranih projekata. Više informacija o programu finansiranja predloga projekata kroz Liderski trening program dobiće svi polaznici tokom pohađanja prvog modula.

PRIJAVLjIVANjE

 • Konkurs je otvoren do 30. novembra u 16h
 • Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu na ORCA Akademiju 2020 (Prilog 1)
 • Troškovi učešća u Liderskom trening programu ORCA Akademije 2020 u potpunosti su pokriveni zahvaljujući donatorskoj podršci
 • Prijavite se na konkurs putem ovog linka.
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na e-mail: akademija@orca.rs
 • Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor

Rad ORCA Akademije podržan je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID a sprovodi ORCA u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA i Fondacijom „Jelena Šantić“.

Preuzmite ceo tekst konkursa sa smernicama za prijavu