Javno zastupamo incijativu da se životinje u građanskom pravu ne tretiraju kao stvari, već kao osećajna bića.