Radimo na tome da se prošire nadležnosti Zaštitnika građana u oblasti dobrobiti životinja.