Obezbedili smo široku stručnu i naučnu podršku da se zlostavljanje životinja prepozna kao deo šire slike nasilja u drušvu i uključi u strategije, zakone i protokole za postupanje nadležnih organa koju su posvećeni prevenciji i zaštiti žrtava nasilja.