Predlažemo dopunu Zakona o dobrobiti životinja kako bi se propisalo osnivanje Nacionalnog saveta za dobrobit životinja čiji bi jedan od važno zadataka bilo i izrada Nacionalne strategije dobrobiti životinja.