Zalažemo se za izmene Krivičnog zakonika jer želimo da se napuštanje životinja definiše kao krivično delo i da se onima koje zlostavljaju životinje, ona može i oduzeti, odnosno zabraniti držanje životinja.