Inicirali smo rad Koodinacionog tela za sprovođenje zakona koji se odnose na zaštitu prirode i dobrobit životinja.