Zalažemo se za potpisivanje Sporazuma o zaštiti slepih miševa.