Zalažemo se za kreiranje zakonskih rešenja koja će obezbediti efiktivniju procenu uticaja na životnu sredinu. Jedna od važnih predloga jeste i unapređivanje sistema licenciranja lica koja učestvuju u procesu izrade studije uticaja