ORCA i PANINI obezbedili su 100.000 obroka za životinje kojima je to najpotrebnije!

Veliko nam je zadovoljstvo da podelimo vest da smo zajedno sa brendom PANINI obezbedili 100.000 obroka za životinje kojima je to najpotrebnije!

U tome su nam pomogli deca i njihovi roditelji, kupovinom “sličica koje pomažu životinjama” za album “Misija prijatelja životinja”. Deo prihoda od albuma u iznosu od 5.200 EUR, PANINI je namenio organizaciji ORCA za podršku brizi o životinjama u Srbiji.

Zbog toga smo u oktobru 2018. godine javnim pozivom pozvali sve organizacije, prihvatilišta i pojedince koji odgovorno brinu o napuštenim psima i mačkamadivljim pticama u prirodi konjima (u prihvatilištima ili onima koji slobodno žive u prirodi) da se prijave za dodelu hrane za životinje.

Istovremeno, Komisija za javne nabavke male vrednosti ORCA raspisala je na osnovu Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti ORCA, javni poziv za nabavku i transport hrane za pse i mačke. Dobavljač hrane za pse i mačke, PREMIL d.o.o.  odabran je u januaru 2019. godine. Radi smanjenja troškova transporta, a u korist povećanja količine hrane za životinje, odlučeno je da hrana za konje (kukuruz, zob, seno…) bude nabavljena od lokalnih dobavljača.

Na naš poziv odgovorilo je 39 organizacija, prihvatilišta i pojedinaca koji brinu o životinjama.  Izbor onih kojima je dodeljena donacija, izvršila je posebna Komisija ORCA na osnovu popunjenog Uvodnog upitnika o potrebama i načinu brige o životinjama, razgovora i poseta gde je to bilo potrebno, posebno posmatrajući uslove u pogledu dobrobiti životinja, odnosno odgovornog držanja životinja. Od ukupno 39 prijavljenih, upitnik je popunilo njih 23, dok je za dodelu donacije, odabrano 20 organizacija, prihvatilišta i pojedinaca.

Upoznajte ljude koji su posvećeni brizi o životinjama u Srbiji!